AKRAB BERNAMA

Sehingga tahun 2013, seramai 17 pegawai BERNAMA telah ditauliahkan sebagai ahli AKRAB yang mewakili setiap jabatan di BERNAMA. Pada bulan Jun tahun 2014, jawatankuasa AKRAB BERNAMA ditubuhkan.

Sejajar dengan visi dan misi AKRAB BERNAMA, pelbagai program dan aktiviti dirangka bagi mendorong warga BERNAMA mencapai budaya kerja cemerlang. 17 ahli sedia ada akan ditambah terutama bagi memastikan pasukan AKRAB BERNAMA adalah mantap dan mewakili pelbagai peringkat umur.

Visi

Menjadikan AKRAB BERNAMA penggerak Budaya Kerja Cemerlang

Misi

a) Membantu warga BERNAMA yang memerlukan bimbingan dalam menghadapi permasalahan
b) Melaksanakan Aktiviti membimbing kepada mana-mana pihak yang memerlukan
c) Membantu mengembang dan mengukuhkan budaya kerja cemerlang

Objektif

Menyediakan Khidmat Bimbingan bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri

Peranan

1. Mengukuhkan nilai kendiri;
2. Mewujudkan suasana dan persekitaran kerja harmoni;
3. Mewujudkan perkongsian pengetahuan, maklumat dan masalah;
4. Mewujudkan kaedah penyelesaian masalah secara dalaman;
5. Mewujudkan kesepakatan dikalangan rakan sejawat; dan
6. Mewujudkan kelompok sokongan kepada pegawai yang memerlukan bantuan.