Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam atau lebih dikenali sebagai AKRAB merupakan pegawai yang dilantik sebagai rakan pembimbing rakan sekerja. Ia terkandung dalam pekeliling Perkhidmatan Bil 18/2005 iaitu Panduan Aplikasi psikologi Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Sehingga tahun 2013, seramai 17 pegawai BERNAMA telah ditauliahkan sebagai ahli AKRAB yang dikenali sebagai ahli AKRAB BERNAMA. Banyak jabatan/agensi kerajaan telah mempunyai pasukan Akrabnya sendiri.