:: AKRAB BERNAMA

 


Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam atau lebih dikenali sebagai AKRAB merupakan pegawai yang dilantik sebagai rakan pembimbing rakan sekerja. Ia terkandung dalam pekeliling Perkhidmatan Bil 18/2005 iaitu Panduan Aplikasi psikologi Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Sehingga tahun 2013, seramai 17 pegawai BERNAMA telah ditauliahkan sebagai ahli AKRAB yang dikenali sebagai ahli AKRAB BERNAMA. Banyak jabatan/agensi kerajaan telah mempunyai pasukan Akrabnya sendiri.