Berita AKRAB BERNAMA

AKRAB BERNAMA kenalpasti Barisan Peremajaan

Selasa, 15 Ogos 2018

Akrab Bernama hari ini mengenalpasti barisan peremajaannya untuk meneruskan objektif kumpulan sebagai rakan pembimbing perkhidmatan awam.

Senarai lapan orang “remaja” itu mewakili pelbagai jabatan dan bahagian untuk membentuk pasukan yang berkesan.

Ketua Pegawai Eksekutif Bernama Datuk Zulkefli Salleh, selaku Pengerusi Akrab Bernama, mempengerusikan mesyuarat Akrab yang antara lain memuktamadkan senarai peremajaan itu. Mereka dijangka menyertai kursus Akrab Bernama akan datang.

Antara objektif Akrab ialah menyediakan perkhidmatan bimbingan bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan.

Para petugas berprestasi rendah dengan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) di bawah 75 peratus akan dibantu berteraskan asas kaunseling dan kemahiran membimbing dengan mendengar masalah mereka. Ini bagi membolehkan langkah diambil untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi petugas berkenaan.

Mesyuarat dimaklumkan bahawa 14 orang telah dikenalpasti untuk mengikuti program Buddy Salam (Pementoran) berdasarkan LNPT tahun 2016. Sebelas daripada mereka mendapat LNPT kurang daripada 75 peratus manakala tiga petugas dirujuk kepada Akrab.

Program dilaksanakan selama enam bulan dari September 2017 hingga Februari lepas berdasarkan enam kali perjumpaan antara menti dan mentor.

Berdasarkan penemuan, program Buddy Salam didapati berkesan menjalankan tanggungjawab bimbingan yang membawa kepada peningkatan prestasi kerja para petugas berkenaan.